Leidinio numeris:

2009.01.16 (10/2009)

Rodyti

Politika

Sumažės Lietuvos atstovų

Seimas pritarė į Europos Parlamentą (EP) renkamų Lietuvos atstovų skaičiaus pakeitimui. Vietoje trylikos, Seimo nariai siūlo rinkti dvylika narių. „Už“ balsavo 87, „susilaikė“– 1 Seimo narys.

Pagal Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES) Sutartį Lietuvoje buvo renkama 13 EP narių. Seimo pranešime spaudai rašoma, kad ši nuostata neteko galios Rumunijai ir Bulgarijai įstojus į ES 2007 m. Esą dėl naujų valstybių narių įstojimo pasikeitė Lietuvoje renkamų atstovų į EP skaičius. Ateityje šis skaičius taip pat gali kisti į ES įstojus daugiau valstybių narių.