Leidinio numeris:

2013.11.19 (204/2013)

Rodyti

Finansavimas

Rems originaliausias verslo idėjas

Kauno miesto savivaldybė skirs dalinį finansavimą septynių originaliausių ir novatoriškiausių verslo idėjų
autoriams. Šiam sprendimui pritarė Kauno miesto taryba. Šių metų biudžete tam numatyta 100.000 Lt.
Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus vykdo Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų verslo idėjų
įgyvendinimo subsidijavimo programą, ja Kaune dirbantys smulkieji ir vidutiniai verslininkai skatinami kurti
ir įgyvendinti savo originalias, novatoriškas, perspektyvias ir rinkos poreikius atitinkančias idėjas.
„Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros komisija įvertino 79 paraiškas ir atrinko 8 paraiškas pagal
programoje pateiktus verslo idėjų atrankos kriterijus. Vienas verslininkas paraišką atsiėmė pats, todėl
septynių idėjų autoriai pasidalins beveik 90.000 Lt“, – teigia Vytas Bancevičius, Kauno miesto tarybos narys,
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros komisijos pirmininkas.
Ne visos pateiktos verslo idėjos buvo lygiavertės, todėl buvo skirta nevienodo dydžio parama. Pretendentai į
finansinę paramą turėjo pristatyti planuojamo kurti verslo idėją, pateikti aiškią ir motyvuotą tikslų, idėjų
ar projekto įgyvendinimo santrauką. Programoje numatyta finansinę paramą skirti ilgalaikiam arba
trumpalaikiam turtui įsigyti, prekių gamybai arba paslaugų teikimui, parduodamų prekių arba teikiamų paslaugų
kainai sumažinti arba bendrai finansuoti, gaunant kitą finansinę paramą.
Verslo idėjos buvo vertinamos atsižvelgiant į idėjos išskirtinumą ir konkurencingumą, novatoriškumą,
realistiškumą, rinkos poreikių atitikimą, įgyvendintos idėjos indėlį į miesto įvaizdžio gerinimą, motyvus ir
galimybes idėją paversti verslu.