Leidinio numeris:

2013.06.14 (114/2013)

Rodyti

Kredito unijos.

Nauja asociacija

Lietuvoje įsteigta nauja asociacija, vienysianti maždaug pusę šalyje veikiančių kredito unijų (KU).
Steigiamasis Lietuvos kredito unijų narių asociacijos (LKUNA) suvažiavimas įvyko trečiadienio vakarą, o
naujosios organizacijos steigėjomis tapo 35 KU. Tarp jų – Vilniaus taupomoji kasa, Kauno KU, Kaišiadorių KU,
Pareigūnų KU ir KU Mėmelio taupomoji kasa.
Pasak LKUNA atstovų, pagrindinis asociacijos tikslas bus Lietuvoje skatinti kooperacinę bankininkystę, kuri
egzistuoja daugelyje išsivysčiusių Vakarų šalių, plėtoti unijų veiklą atsižvelgiant į prieškario Lietuvoje
vykdytos kooperacinės bankininkystės principus. LKUNA atstovaus narių interesus, spręs problemas, kylančias
KU, sieks piginti finansines paslaugas ir vykdys kitas funkcijas.
LKUNA atstovai naujos asociacijos steigimo nevadina sukilimu prieš Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU) ir
su ja glaudžiai susijusią asociaciją Lietuvos kredito unijos – daugelis naujosios asociacijos narių bus ir
LCKU nariai. (VŽ)