Leidinio numeris:

2013.06.11 (111/2013)

Rodyti

Administravimas

Dar nepateikta apie 17.000 pelno mokesčio deklaracijų

Iki šių metų birželio 6 d. Valstybinė mokesčių inspekcija sulaukė 83.000 pelno mokesčių deklaracijų, nors nuo datos, iki kada jas reikia pateikti, buvo praėję 3 dienos, jų dar nepateikė apie 17.000 mokesčių mokėtojų. VMI atkreipia dėmesį, kad šie mokėtojai gali sulaukti baudų.
Pelno mokesčio deklaracijas už 2012 m. reikėjo pateikti iki šių metų birželio 3 d., o birželio 4 d. rytą
Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) buvo pateikta 75.000 deklaracijų, praėjus dar porai dienų, jų skaičius
išaugo iki 83.000. VMI kol kas negali pasakyti, kiek mokesčių mokėtojų turi tokią prievolę, tačiau už 2011 m.
deklaracijas turėjo pateikti 100.000 mokesčių mokėtojų.
„VMI nagrinėja kiekvieną deklaracijos nepateikimo atvejį ir taikys atitinkamų priemonių. Dėl mokestinės
drausmės nesilaikymo mokesčių mokėtojams gali būti surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai, jie
gali sulaukti baudų“, – perspėja Stasė Aliukonytė-Šnirienė, VMI Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento
direktorė.

Nepateikė ir už 2011 m.
Pelno mokesčio deklaracijas už 2011 m. mokestinį laikotarpį turėjo pateikti 100.000 mokesčių mokėtojų, tačiau
9% juridinių asmenų to nepadarė iki šiol. Daugiau kaip pusė iš nepateikusiųjų yra ribotos civilinės
atsakomybės juridiniai asmenys, trečdalis – pelno nesiekiantys vienetai (viešosios įstaigos, asociacijos,
bendrijos) ir 11% –
neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (IĮ, TŪB, KŪB). Veikiančių įmonių dalis tarp
nepateikusiųjų deklaracijų siekia 86%.
Pelno nesiekiančios įmonės gali būti atleistos nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, jeigu apie
priežastis raštu informuoja apskrities VMI Deklaracijų pateikimo taisyklėse numatyta tvarka.
„Norime pelno nesiekiančioms įmonėms dar priminti, kad jos atidžiau vykdytų savo veiklą ir laikytųsi
nustatytų reikalavimų“, – teigia p. Aliukonytė-Šnirienė, VMI Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento
direktorė.
Dalis mokesčių mokėtojų buvo likviduojami, bankrutuojantieji, restruktūrizuojantieji turėjo pateikti
deklaracijas, tačiau to nepadarė. Tokių buvo apie 14% iš nepateikusių deklaracijų įmonių.
„Gaila, kad įmonių likviduotojai ir bankroto administratoriai atmestinai atlieka pareigas, nesilaiko
mokestinės drausmės, nors tai turėtų atlikti nesąlygiškai“, – priekaištauja p. Aliukonytė-Šnirienė.
Gegužės pabaigoje, prieš pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminą, mokesčių mokėtojams buvo išsiųsti
išankstiniai priminimai pateikti deklaracijas. Tokie priminimai išsiųsti ir pernai laiku nepateikusiems
mokesčių mokėtojams, iš viso per 31.000 mokesčių mokėtojų. Tie, kurie neturi elektroninio pašto, sulaukė VMI
darbuotojų skambučių.