Leidinio numeris:

2013.05.21 (96/2013)

Rodyti

Infrastruktūra

Nacionalinį stadioną – per trejus metus

Nauja valdžia deklaruoja siekį per ateinančius trejus metus baigti Nacionalinio stadiono statybą Vilniuje.
Dailis Alfonsas Barakauskas, vidaus reikalų ministras, pirmadienį pranešė, kad Vyriausybės pasitarime
priimtas protokolinis sprendimas „skubiai baigti Nacionalinį stadioną“.
„Planuojame, kad statybos užtruktų iki 2016 m. Apskaičiuota, kad pagal tą būklę, kuri yra dabar, kaip matote
– tik griaučiai stadiono stovi, statyboms baigti reikia apie 270 mln. Lt. Iki šiol buvo investuota apie 100
mln. Lt“, – informavo p. Barakauskas.
Pasak ministro, didžiąją dalį lėšų, skirtų Nacionalinio stadiono statyboms, planuojama paimti iš Europos
Sąjungos Lietuvai skiriamų fondų. Tai bus daroma prasidėjus 2014–2020 m. ES finansinei perspektyvai.
„Kokie finansavimo šaltiniai? Yra įvairių ES lėšų panaudojimo programų. Jomis ir pasinaudosime. Realiai šiam
projektui mums reikės skirti tik apie 1% ES lėšų iš 2014–2020 m. perspektyvos“, – kalbėjo p. Barakauskas.
(VŽ)