Leidinio numeris:

2013.01.28 (18/2013)

Rodyti

Priežiūra

Kredito unijų bėdos vis dar nesibaigė

Lietuvos bankas toliau „šluoja“ kredito įstaigų kiemą – šį kartą apribota didžiausios šalyje kredito unijos, kuri buvo įvardijama kaip ateityje galinti tapti banku, veiklos dalis.
Lietuvos bankas penktadienį paskelbė, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, remdamasi Lietuvos centrinės
kredito unijos (LCKU) atliktu unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ veiklos vertinimu, davė jai raštiškus
nurodymus apriboti skolinimo sandorių sumą ir indėlių palūkanų normas.
LCKU atlikto vertinimo metu buvo nustatyta, kad ši kredito unija kreditavimo veiklą vykdo tinkamai
nevertindama iš sudaromų ir sudarytų skolinimo sandorių atsirandančios rizikos, t. y. sudarydama sandorius,
nepakankamai įsitikina, ar kliento finansinė ir ekonominė būklė leidžia tikėtis, kad jis tinkamai įvykdys
sutartinius įsipareigojimus.
Atsižvelgiant į šiuos ir kitus trūkumus, kredito unijai nurodyta nesudaryti skolinimo sandorių, kurių suma
didesnė nei 30.000 Lt, o indėlių, priimamų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, palūkanų normas unija privalės
nustatyti atsižvelgdama į rinkos vidurkį.
Lietuvos bankas nurodė kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ minėtus nurodymus vykdyti laikinai, kol bus
atliktas kredito unijos inspektavimas ir Lietuvos banke įvertinti šio inspektavimo rezultatai, bet ne ilgiau
kaip iki 2013 m. birželio 1 d.

Iš dalies jau pasitaisė
Lietuvos banko sprendimas dėl laikinų poveikio priemonių kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ – logiškas
žingsnis, teigia LCKU.
„Tikime, kad po šio Lietuvos banko sprendimo kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ imsis sprendimų, kurie
pagerintų šios unijos finansinius rodiklius. Ši kredito unija prieš savaitę pristatė veiklos trūkumų šalinimo
planą, dalį trūkumų jau sugebėjo pašalinti. Kartu su Lietuvos banku stebėsime, kaip unija įgyvendina šį planą
“, – kalba Fortunatas Dirginčius, LCKU valdybos pirmininkas.
Anot jo, didesnių ar mažesnių veiklos trūkumų galima atrasti kiekvienoje kredito įstaigoje – tiek kredito
unijose, tiek bankuose, tačiau trūkumus reikia operatyviai spręsti, o į LCKU teikiamas pastabas ir
rekomendacijas atsižvelgti nelaukiant rinkos priežiūros institucijos sprendimų.

17% rinkos
Lietuvos banko duomenimis, „Vilniaus taupomoji kasa“ yra didžiausia kredito unija šalyje, jos turtas 2012 m.
spalio 1 d. sudarė 17,2% visų kredito unijų turto.
2012 m. lapkričio mėn. duomenimis, bendras LCKU priklausančių kredito unijų likvidumo rodiklis sudaro 44,4%
(reikalaujamas ne mažesnis kaip 30%), kapitalo pakankamumo rodiklis – 19,8% (reikalaujamas ne mažesnis kaip
13%).
Centrinis bankas savo apžvalgose anksčiau yra užsiminęs, kad ateityje ši unija galėtų siekti bankinės
licencijos ir tapti banku.
Skelbta, kad Lietuvos bankas praėjusią savaitę panaikino kredito unijų Nacionalinės kredito unijos ir
„Švyturio taupomosios kasos“ licencijas.