Leidinio numeris:

2009.01.27 (17/2009)

Rodyti

Birža

Vyriausybės VP ukcionai – biržoje

Nuo vasario 2 d. Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių (VP) platinimo aukcionai bus organizuojami vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“, o atsiskaitymai vyks per Lietuvos centrinį vertybinių popierių depozitoriumą. Iki šiol Vyriausybės VP platinimo aukcionai buvo vykdomi per Lietuvos banką.

Birža informaciją apie aukcionus bei jų rezultatus skelbs savo internetiniame tinklalapyje bei per kitus informacijos šaltinius.