Leidinio numeris:

2010.08.04 (144/2010)

Rodyti

Eurointegracija. Norintieji įgyvendinti idėjas raginami kreiptis dėl labai mažų paskolų

Parama pasieks verslo naujokus


Verslumo skatinimo fondą (VSF), kurio teikiamų labai mažų paskolų gali tikėtis pradedantieji verslą, smulkiojo verslo atstovai vadina pirmąja priemone per visą Europos Sąjungos paramos skirstymo laikotarpį, skirta smulkiausiems potencialiems naujų darbo vietų kūrėjams.
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) šią savaitę informavo, kad mažos įmonės, veikiančios ne
ilgiau kaip vienerius metus, socialinės įmonės, verslininkai ir fiziniai asmenys, ketinantys pradėti ir (ar)
plėtoti savo verslą, jau gali gauti labai mažas paskolas iš VSF. Šio fondo valdytojo funkcijas atliekanti
INVEGA pasirašė sutartį su 57 kredito unijų konsorciumu, kurioje nustatytos pagrindinės labai mažų paskolų
teikimo sąlygos.

Laukė pusmetį
Smulkiųjų verslininkų organizacijos nuo šių metų pradžios nekantriai laukė mikrokreditavimo priemonės, kurios
startas keliskart buvo atidėtas.
„Tai turbūt pirmoji priemonė verslo pradžiai, kitos ūkio kreditavimo priemonės iki šiol būdavo skirtos jau
veikiančiam verslui. VSF teikiamomis labai mažomis paskolomis ypač domisi jauni žmonės, turintys naujų verslo
idėjų“, – sako Donatas Žiogas, Verslo centrų asociacijos pirmininkas.
„Pirmoji priemonė „žaliems“ verslininkams, dabar belieka tikėtis, kad parama pasieks būtent tuos, kuriems ji
skirta“, – kolegai antrina Aldona Dalia Matukienė, Alytaus krašto verslininkų asociacijos prezidentė. Ji
ragina visus, norinčius gauti VSF teikiamas paskolas, kreiptis į regionines smulkiųjų verslininkų
organizacijas ar verslo centrus, kurie pasižada padėti parengti paraiškas.

Galimybė pasitikrinti
Pradedantieji verslą pirmiausia turės parengti verslo planą, todėl kredito unijų konsorciumas įsipareigojo
organizuoti mokymus bei teikti konsultacijas. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 5.000 šalies
gyventojų, 1.200 verslininkų ar įmonių bus suteiktos paskolos verslui pradėti arba plėtoti jau turimą.
„Pradedantiesiems tokie mokymai itin svarbūs, tai ne tas pat, kas jau veikiantis verslas. Šiuo atveju
valstybės parama skiriama verslo pradžiai, tad žmogui turi būti sudaryta galimybė pasitikrinti, ar jis iš
tiesų verslus. Be to, jam reikia elementarių žinių apie mokesčius, įmonės valdymą“, – vardija p. Žiogas.
Teigiamai jis vertina ir tai, kad paskoloms teikti pasirinktos kredito unijos. „Tai lietuviško kapitalo
įstaigos, todėl pelnas, gautas įgyvendinus pagal šią priemonę finansuojamus projektus, liks Lietuvoje. Unijos
yra gera alternatyva tiems, kurie nori pradėti verslą ir nuogąstauja dėl bankų reikalavimų“, – dėsto Verslo
centrų asociacijos vadovas.

Įvairūs lūkesčiai
Pasak p. Žiogo, tokios priemonės kaip VSF kitose Europos šalyse jau veikia, Lietuvoje ši paramos forma, jo
nuomone, pavėluota. „Reikėjo startuoti krizės pradžioje, kai ėmė sparčiai augti nedarbas“, – svarsto VŽ
pašnekovas.
Zita Gurauskienė, INVEGA generalinė direktorė, sako, kad verslumo skatinimas, kai naudojamos finansų
inžinerijos priemonės, kurios dar yra derinamos su mokymais ketinantiesiems pradėti verslą, yra vienas
pažangesnių būdų skatinti verslumą visoje Europoje. „Daugumai jaunųjų verslininkų trūksta žinių, reikalingų
verslui pradėti. Turėdami galimybę žinių spragas užpildyti specializuotais mokymais ir pasinaudoję siūlomomis
finansavimo galimybėmis, daugiau Lietuvos piliečių galės pradėti savo verslą, bus kuriama pridėtinė vertė“, –
mano p. Gurauskienė.
„Su sunkumais susidūrusiems Lietuvos gyventojams ir verslui ištiesta pagalbos ranka. Tikimės, kad
mikrokreditai, kuriuos teiks kredito unijos, padės išjudinti smulkaus verslo sąstingį. Mums svarbiausia, kad
žmonės pradėtų kurti naujus verslus, naujas darbo vietas, augintų lietuvišką kapitalą“, – teigia Sigitas
Bubnys, Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas.
VŽ info
Verslumo skatinimo fondas įsteigtas 2009 m. gruodžio pabaigoje Socialinės apsaugos ir darbo (SADM), Finansų
ministerijų bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašyta trišale sutartimi. Lėšos skiriamos
per SADM administruojamą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Verslumo skatinimas“. Ji
finansuojama Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis. Fondo paskirtis – skatinti verslumą, savarankišką
užimtumą ir naujų darbo vietų kūrimą. Taip siekiama sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei
fiziniams asmenims pradėti savo verslą, o socialinėms įmonėms – plėtoti esamą.
INVEGA konkursą laimėjusiam kredito unijų konsorciumui iki 2015 m. pabaigos paskolins iki 50 mln. litų ESF
lėšų, kurios turės būti perskolintos tinkamiems paskolų gavėjams labai mažų – iki 86 tūkst. Lt – paskolų
forma. Paskolos bus teikiamos litais, 3–5 metų laikotarpiui. Per šį laikotarpį grąžintos paskolos vėl galės
būti suteiktos kitiems verslą norintiems pradėti asmenims ar įmonėms. Kredito unijų konsorciumas prisiims
visą su skolinimu susijusią riziką.
Vienam paskolos gavėjui galės būti suteikta ne daugiau kaip viena paskola, bus nustatytas konkretus paskolos
grąžinimo grafikas. Gavus labai mažą paskolą taip pat bus galima gauti ir INVEGA garantiją bei dalinį paskolų
palūkanų kompensavimą. Už suteikiamą paskolą jos gavėjui nebus taikomi jokie administravimo mokesčiai.
Paskolos gavėjas turės mokėti 3 mėn. VILIBOR +0,1%, bet ne mažiau kaip 2% ir ne daugiau kaip 6% metinių
palūkanų, plius kredito unijos maržą (pastovią palūkanų dalį), kuri negalės viršyti 3,49%.
Dėl labai mažų paskolų reikia kreiptis į Lietuvos centrinę kredito uniją.

Šaltinis: „Investicijų ir verslo garantijos“